Trwają zgłoszenia do konkursu muzycznego na nową interpretację utworu Moniuszki

6 września 2019
Wierząc, że nadszedł moment nowej odsłony moniuszkowskich pieśni i arii, Filharmonia Śląska i Polskie Radio Katowice zapraszają do udziału w otwartym konkursie muzycznym!

Zgłoszenia w postaci nagrania audio w formacie mp3 nowej wersji wybranej pieśni lub arii Stanisława Moniuszki przyjmowane są do dnia 8 września 2019r.
Szczegóły regulaminu na stronach internetowych i profilach facebookowych Filharmonii Śląskiej i Polskiego Radia Katowice.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe oraz profesjonalną sesję nagraniową utworu, zrealizowaną w studio nagraniowym Polskiego Radia Katowice.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj