Festiwal Moniuszko Inspiration! - Kantata „Widma” na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza

koncert

05-11-2019 / godz. 12.30miejsce: Opera na Zamku w Szczecinie
organizatorzy: Opera na Zamku w Szczecinie


Muzyczna ilustracja II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza w formie kantaty na solistów, chór i orkiestrę z ważną rolą narratora. Kwintesencja romantyzmu w twórczości Stanisława Moniuszki, odnosząca go wprost do grona narodowych wieszczów epoki. Artystyczne i duchowe misterium ukazujące muzycznie tajemnice przedchrześcijańskich obrzędów w kulturze ludowej obszarów dzisiejszej Litwy i Białorusi. Prawykonanie dzieła miało miejsce w II rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i było ważnym wydarzeniem wzmacniającym tożsamość Polaków opłakujących poległych w walkach o niepodległość ojczyzny.

wykonawcy:

Soliści:
Guślarz - Janusz Lewandowski
Aniołek - Ewa Olszewska
Starzec - Edmund Piotrowski
Kruk - Mirosław Kosiński
Sowa - Małgorzata Zgorzelska
Widmo - Tomasz Łuczak
Dziewczyna (Zosia) - Lucyna Boguszewska

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie Orkiestra Academia Bohdan Boguszewski – dyrygent

program:

Kantata „Widma” Stanisława Moniuszki na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza

www.opera.szczecin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu