Festiwal Moniuszko Inspiration! - spotkanie dyskusyjne

spotkanie dyskusyjne

05-11-2019 / godz. 12.30miejsce: Opera na Zamku w Szczecinie
organizatorzy: Opera na Zamku w Szczecinie


Dyskusja z udziałem współczesnych twórców, badaczy i animatorów kultury.

wykonawcy:

Prowadzący: Aleksander Laskowski
Goście specjalni:
Joanna Sadłowska-Szreder
Prof. Piotr Krupiński
Artur Daniel Liskowacki

program:

Dziady w operze. O dziele Stanisława Moniuszki.

www.opera.szczecin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu