Krakowski Salon Muzyczny - Ewa Marciniec / Monika Kolasińska

koncert

14-11-2019 / godz. 19.00miejsce: Dom Jana Matejki - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Floriańska 41
organizatorzy: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów


III edycja festiwalu promującego twórczość Władysława Żeleńskiego i tradycję koncertów salonowych. W tym roku poświęcona nie tylko Żeleńskiemu, ale i Stanisławowi Moniuszce z okazji jego roku. Obaj mają nieocenione zasługi dla rozwoju polskiej twórczości pieśniarskiej, dlatego w programie festiwalu 3 recitale wokalne, a ponadto koncert orkiestrowy z aranżacjami pieśni S. Moniuszki, recital duetu fortepianowego, kwartetu smyczkowego i tria stroikowego. Ponadto prelekcje i darmowa publikacja. Partnerami festiwalu są: Muzeum Narodowe – Dom Jana Matejki, Instytut Muzykologii UJ, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie i Miasto Kraków.

wykonawcy:

Ewa Marciniec - alt
Monika Kolasińska - fortepian

program:

Gustaw Mahler -
Pięć pieśni do wierszy Friedricha Rückerta:
Ich bin der Welt abhanden gekommen
Liebst du um Schönheit
Blicke mir nicht in die Lieder!
Ich atmet’ einen linden Duft
Um Mitternacht

Stanisław Moniuszko -
Wilija - sł. A. Mickiewicz
Groźna dziewczyna
Gdyby kto mnie kochał szczerze - sł. J.Chodzko

Stanisław Niewiadomski -
Niańka króla Heroda - sł. J.K. Iłłakowiczówna
Dzwony - sł. M. Konopnicka

Ryszard Strauss -
Ruhe, meine Seele op. 26 nr 1 - sł. K. Henckell
Du meines Herzens Kronelein op. 21 nr 2 - sł. F. Dahn
Zueignung op. 10 nr 1 - sł. H. von Gilm

www.spmk.com.pl/salon

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu