Projekt „Moniuszko – Mielec – Moniuszko”

projekt edukacyjny

10-06-2019 / godz. 08.00miejsce: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
organizatorzy: Samorządowe Centrum Kultury w MielcuProjekt „Moniuszko – Mielec – Moniuszko” to zadanie o profilu edukacyjno – popularyzatorskim. W ramach projektu realizowane były zadania, oparte na motywach muzycznych z twórczości Stanisława Moniuszki, zawierające elementy zabawy dla najmłodszych, interdyscyplinarne gry i działania twórcze dla młodzieży, tradycyjne warsztaty, wystawy, spotkania i widowisko muzyczne, ale łącząc je z multimediami i aplikacjami mobilnymi oraz możliwościami, jakie daje współczesna technologia i media społecznościowe.

wykonawcy:

Maciej Pałka - warsztaty komiksowe dla uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych
Jadwiga Postrożna, Oskar Zgoła, Maciej Fijałkowski - warsztaty wokalne dla dzieci i seniorów. Przygotowanie koncertu finałowego
ELżbieta Janowska - Moniuszko - gość specjalny okolicznościowej wystawy i spotkań z młodzieżą
Wykonawcy koncertu finałowego: Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Mielcu,
Kwartet Smyczkowy PSM II Stopnia w Mielcu,
Chór dziecięcy i seniorów stworzony z uczestników warsztatów wokalnych oraz tancerze i soliści Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

program:

Na program Projektu "Moniuszko - Mielec - Moniuszko" złożyły się następujące działania:
1. Warsztaty komiksowe dla uczniów mieleckich szkół ponadpodstawowych. Tematem komiksów była postać i muzyka Stanisława Moniuszki. Uczestnicy tworzyli grafiki na podstawie libretta do „Halki” Stanisława Moniuszki.
2. Dwie wystawy. Pierwszą z nich była wystawa zewnętrzna, złożona ze standów informacyjnych, na której znalazły się zdjęcia i tekst o życiorysie Stanisława Moniuszki. Standy te stanęły przed Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Drugą z nich była wystawa wewnętrzna w Galerii ESCEK. Wernisaż wystawy uświetnił gość specjalny, trzykrotna prawnuczka Stanisława Moniuszki, Elżbieta Janowska – Moniuszko.
3. Dwa spotkania z trzykrotną prawnuczką Stanisława Moniuszki. Jedno z nich skierowane było do uczniów szkół podstawowych z Mielca i okolic. Drugie spotkanie było otwarte dla wszystkich mielczan.
4. Konkurs na teledysk do wybranego dzieła Stanisława Moniuszki. Konkurs kierowany był do wszystkich klas mieleckich szkół średnich. Zadaniem było stworzenie krótkiego teledysku do utworu Moniuszki na dowolnym dostępnym urządzeniu (kamera, telefon, aparat). Wygrany teledysk otrzymał bezpłatne konsultacje i układ choreograficzny poloneza na studniówkę. Teledyski także były prezentowane podczas koncertu finałowego.
5. Podsumowaniem projektu był koncert finałowy, podczas którego wystąpiła Orkiestra Kameralna PSM II Stopnia w Mielcu, Kwartet Smyczkowy PSM II Stopnia w Mielcu, chór dziecięcy i seniorów stworzony z uczestników warsztatów wokalnych oraz tancerze i soliści Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Pomiędzy występami podsumowywaliśmy poprzez konferansjera wszystkie wydarzenia związane z projektem. Odbyła się także gra/quiz dotycząca wiedzy o Stanisławie Moniuszce. Widownia mogła odpowiadać na zadane pytania w swoich smartfonach. Koncert był transmitowany na żywo na naszym profilu facebookowym.

www.kultura.mielec.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu