Rok Stanisława Moniuszki w Filharmonii Świętokrzyskiej (15 XI 2019)

koncert

15-11-2019 / godz. 19.00miejsce: Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
organizatorzy: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach


Ogromna część twórczej spuścizny Stanisława Moniuszki poświęcona jest różnym formom muzyki wokalnej – przede wszystkim pieśni (zachowało się ich ponad 260), kantacie i operze. Tworzył również muzykę religijną pracując jako organista przy pojezuickim kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie, skomponował swoje najoryginalniejsze utwory religijne – Litanie ostrobramskie.

wykonawcy:

Katarzyna Trylnik - sopran
Magdalena Idzik - alt
Karol Kozłowski - tenor
Zbigniew Dębko - bas
Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Członkowie Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej
Teresa Romańska i Janusz Król - przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej
Jacek Rogala - dyrygent

program:

Stanisław Moniuszko:
Uwertura do opery „Verbum nobile
Aria Janusza Skąd tu przybyła z opery „Halka”
Dumka Jadwigi z opery „Straszny Dwór”
Aria Hrabiny „Suknio, coś mnie tak ubrała” z opery „Hrabina”
Aria Jontka Szumią jodły z opery „Halka”
Piosnka (Polonez) Broni z opery „Hrabina”
Aria Miecznika „Kto z mych dziewek” z opery „Straszny dwór”
III Litania Ostrobramska
IV Litania Ostrobramska

www.filharmonia.kielce.com.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj