Rok Stanisława Moniuszki w Filharmonii Świętokrzyskiej (17 XI 2019)

koncert

17-11-2019 / godz. 11.00miejsce: Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach
organizatorzy: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach


Chóry regionu świętokrzyskiego programu Śpiewająca Polska zaprezentują najmłodszym słuchaczom i ich opiekunom wybrane pieśni ze Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki opracowane przez Romana I. Drozda. Program zostanie wzbogacony o najsłynniejsze melodie z opery „Straszny dwór”, a cały koncert uatrakcyjnią scenki parateatralne, wspólne wykonanie najbardziej znanych pieśni, animacja publiczności oraz prezentacja multimedialna popularyzująca wiedzę o twórcy.

wykonawcy:

Chór Kameralny Portamento Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach
Bożena Magdalena Mrózek - dyrygent
Chór Crescendo Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach
Justyna Magnowska-Janicka - dyrygent
Chór Unisono Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach
Joanna Migała - dyrygent
Chór Bonus Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piekoszewie
Maria Wiech - dyrygent
Monika Kozak-Wojciechowska - fortepian
Bożena Magdalena Mrózek - dyrygent

program:

Utwory ze Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki opracowane przez Romana Drozda. Opracowanie powstało na zamówienie programu Śpiewająca Polska.

www.filharmonia.kielce.com.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu