Spektakl operowy „Straszny Dwór”

spektakl operowy

20-12-2019 / godz. 18.00

21-12-2019 / godz. 18.00miejsce: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyn
organizatorzy: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego


Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie w szczególnym okresie jakim jest Rok 2019 – ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rokiem Stanisława Moniuszki włącza się w działania upamiętniające i promujące twórczość Stanisława Moniuszki poprzez realizację jednej z najsłynniejszych oper kompozytora „Straszny Dwór”.
Pomysłodawcą projektu jest Piotr Sułkowski, dyrygent oraz dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Celem projektu jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, melomanów, turystów z promocją wykonania jednej z najsłynniejszych oper Stanisława Moniuszki - „Straszny Dwór” - zrealizowaną w dniach 20 - 21 grudnia 2019 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Dodatkowym celem jest zachęcenie odbiorców do uczestnictwa w wydarzeniu przy jednoczesnym korzystaniu z walorów regionu, zwiększenie aktywności odbiorców, aktywizacja mieszkańców szeroko pojętego makroregionu, wspieranie znajomości twórczości Stanisława Moniuszki, edukacja świadomego obcowania ze sztuką i krytycznego jej odbioru.

wykonawcy:
Soliści:
Tomasz Kuk (Stefan)
Sebastian Marszałowicz (Zbigniew)
Monika Korybalska (Jadwiga)
Edyta Piasecka (Hanna)
Leszek Skrla (Miecznik)
Magdalena Barylak (Cześnikowa)
Michał Kutnik (Maciej)
Wołodymyr Pańkiw (Skołuba)
Krzysztof Kozarek (Damazy)
Wiesław Popiołek (Grześ)
Anna Gajdzik-Krzyżanowska (Stara Niewiasta)
Kamila Mędrek-Żurek (Marta)

Piotr Sułkowski – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Chór i Balet Opery Krakowskiej

program:

Stanisław Moniuszko - opera „Straszny Dwór

filharmonia.olsztyn.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu