Stanisław Moniuszko - Sonety krymskie na chór mieszany, tenor i orkiestrę symfoniczną do poezji Adama Mickiewicza

wydanie fonograficzne

31-01-2020organizatorzy: Chór Polskiego Radia/ Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris


„Sonety krymskie” to kantata, którą Stanisław Moniuszko napisał do słów zaczerpniętych ze słynnego zbioru 18 sonetów Adama Mickiewicza w 1867 roku. Pierwsze wykonanie kompozycji Moniuszki w 1868 roku w Warszawie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. Oskar Kolberg recenzował z zachwytem: „Sonety ułożone w muzykę - rzecz rzadka, prawie nie praktykowana”.
To dzieło Chór Polskiego Radia przypomina w roku, w którym świętujemy jubileusz 200. rocznicy urodzin kompozytora, po raz pierwsza nagrane z udziałem OH Orkiestry historycznej, specjalizującej się w wykonawstwie historycznym.

Wydawcą CD z Sonetami jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia.
Producentem nagrania jest Polskie Radio S.A. oraz Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris.
Realizację nagrania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

wykonawcy:

Chór Polskiego Radia
Maria Piotrowska-Bogalecka - kierownictwo artystyczne chóru
Aleksander Kunach - tenor
{OH} Orkiestra Historyczna
Dirk Vermeulen - dyrygent

program:

Stanisław Moniuszko - Sonety krymskie

1. Intrada / Introduction
2. Cisza morska / Calm at Sea
3. Żegluga / Sailing
4. Pieśń młodzieńca / Song of a Young Man
5. Burza / The Storm
6. Ruina (Bakczysaraj) / Ruins (Baktschi Serai)
7. Noc / The Night
8. Hymn (Czatyrdah) /Hymn (Tschatir Dagh)
9. Pielgrzym / The Pilgrim
10. Epilog (Ajudah) / Epilogue (Ayu-Dag)

www.chorpolskiegoradia.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu