Stanisław Moniuszko w Słupsku. Moniuszko symfonicznie i operowo.

koncert

08-11-2019 / godz. 19.00miejsce: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
organizatorzy: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara


Koncert wypełniony muzyką z arii, uwertury, partie chóralne. Zapraszamy na koncert twórczości Stanisława Moniuszki.

wykonawcy:

Gabriela Kamińska - sopran
Sławomir Naborczyk - tenor
Ruben Silva - dyrygent
Chór Iuventus Cantans - przygotowanie chóru dr Tadeusz Formela
Andrzej Zborowski - słowo o muzyce

program:

Stanisław Moniuszko:
Uwertury z oper Halka i Hrabina
Opera „Straszny Dwór”
Aria Stefana
Aria z Kurantem
Aria Hanny
Któraż to która, Tej ziemi córa...
Chór dziewcząt - Spod igiełki kwiaty rosną
Mazur
Opera „Halka”:
Aria Halki - Gdybym rannym słonkiem
Aria Halki - O mój maleńki...
Aria Jontka - Szumią jodły
duet Halki i Jontka - A widzisz Jontku... A Ty mu wierzysz...
Tańce góralskie
Mazur

www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do programu