Widowisko muzyczne pt. „Krótkie słabości, czyli Moniuszko i Srebrna Góra”

15 września 2019

22 września 2019 roku w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" odbędzie się widowisko muzyczne w ramach projektu „Moniuszko pod strzechy” pt. „Krótkie słabości, czyli Moniuszko i Srebrna Góra”.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

więcej szczegółów

drukuj