Książka „Maria Fołtyn. Życie z Moniuszką”

wydawnictwo

01-09-2019 - 29-01-2020miejsce: Opera na Zamku w Szczecinie
organizatorzy: Agencja Reklamowa MULTART


Książka jest wzbogaconą dokumentacją ikonograficzną (afisze, programy, plakaty i fotografie) upamiętniającą dorobek M. Fołtyn jako śpiewaczki, reżysera i animatora kultury. Była kobietą-instytucją o wielu obliczach i pasjach. Z chwilą kiedy przestała śpiewać poświęciła swoje życie popularyzacji twórczości Stanisława Moniuszki, którego dzieła dzięki niej zaistniały nie tylko na krajowych ale również na wielu zagranicznych scenach. Założyła Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki i utworzyła Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski, który miał w Roku Moniuszkowskim 10 jubileuszową edycję.

wykonawcy:

Adam Czopek, Juliusz Multarzyński

program:

„Maria Fołtyn. Życie z Moniuszką”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj