Ogólnopolska konferencja naukowa „Od dźwięku do słowa. Rola Stanisława Moniuszki w kulturze polskiej XIX i XX w”

konferencja naukowa

12-06-2019 / godz. 09.00miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Ogólnopolska konferencja naukową Od dźwięku do słow. Rola Moniuszki w kulturze polskiej XIX i XX wieku, na której uczeni będą analizować związki utworów Moniuszki z wybitnymi dziełami polskiej literatury

program:

Moniuszko i mity. Wizerunek kompozytora w krytyce polskiej lat 1858–1989
dr Agnieszka Topolska (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław)
Rola poezji Adama Mickiewicza w twórczości Stanisława Moniuszki
dr Małgorzata Sułek (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków)
Budzenie świadomości – opera Halka jako manifest społeczny Stanisława Moniuszki
dr Ewelina Wojciechowska (Gdańsk)
Moniuszko w kabarecie. Humor, żart i głębsze znaczenie
dr hab. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Stanisław Moniuszko a Józef Ignacy Kraszewski
dr Agnieszka Prymak-Sawic (WBP, Lublin)

wbp.lublin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

powrót do listy drukuj